top of page

REKLAMACJE I WYMIANA TOWARU

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie.

Preferujemy zgłaszanie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego:

FORMULARZ REKLAMACJI

 

W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu:

+48 609 616 799

 

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji złożonej mailowo zalecamy umieszczenie w niej następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady, oraz, o ile to możliwe, zdjęcia wady.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji.

 

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu Wymiany lub Zwrotu Towaru, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

bottom of page